top of page

Ubytovací řád

Vážení hosté,

jsme velice rádi, že jste si ke své rekreaci vybrali Chalupu Zaječí. Věnujte prosím chvíli k přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení chalupy.

Ubytovací řád:

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je na chatě ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem.

 1. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

 1. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Užívat pronajatou chatu může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob.

 1. Nástup na pobyt je v den příjezdu (sobota) od 14:00 hod.do 15:00 hod., uvolnění chalupy v den odjezdu (následující sobota) nejpozději do 10.00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.

 1. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

 1. Při nástupu na ubytování je vybírán doplatek za pronájem chalupy (pokud nebyl uhrazen předem fakturou), kauce (na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) a rekreační poplatek (vzdušné) ve výši 15 Kč/ den/ osoba starší 18 let.

 1. K dispozici jsou 4 sady klíčů od chalupy, příjezdových vrat a místnosti za domem.

 1. Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a chalupa byla v pořádku připraven pro další hosty.

 1. Hlavní uzávěr vody je v koupelně v přízemí, mezi sprchovým koutem a WC.

 1. Vytápění objektů: Chalupa Zaječí: elektrický kotel, běží 20 hodin denně, Chalupa Stachy: přímotopy, běží 20 hodin děnně.

 1. Ohřev vody: Chalupa Zaječí: j2 elektrické bojlery o celkovém objemu 400l, Chalupa Stachy: 1 elektrický bojler 200l.

 1. Elektrická energie je v ceně pobytu. Proto prosíme v zimním období o krátké a rychlé větrání.

 1. Odpad chalupy je napojen na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů a pod.) Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír,hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.

 1. V celém objektu je přísný zákaz kouření  a  zákaz pobytu zvířat bez předchozí dohody s majitelem objektu, zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy a zákaz manipulace s el.kotlem na vytápění a bojlery na vodu.

15. Lampičky prosíme nepřikrývat ručníkem. Hrozí nebezpečí požáru. K dispozici jsou noční světýlka.

16. Hasicí přístroje – jsou v každém podlaží.

17.Trampolína, nosnost 90 Kg. Výrobce doporučuje kvůli bezpečnosti používání trampolíny vždy jen 1 osobou. Před vstupem na trampolínu se prosím přezouvejte.

18.V grilu topte pouze dřevěným uhlím. Při grilování dejte gril nejméně 3 m od objektu, jinak hrozí nebezpečí požáru.

 1. Herna na půdě – při dešti a pobytu mimo objekt zavírejte zavírejte střešní okna. Pod střešními okny je podlaha z osb desek a v případě deště hrozí její poškození.

 1. Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do popelnic, které jsou umístěny vedle příjezdové brány. Plasty prosíme dát do pytle, vedle popelnic. Vozíme je do tříděného odpadu.

 

V celé chalupě se přezouváme.

V ceně pobytu je : el. energie, spotřeba vody, tekuté mýdlo, toaletní papír, úklidové prostředky.

V ceně pobytu není:  závěrečný úklid chalupy – tj. umytí podlah, WC, koupelen, úklid kuchyně včetně nádobí a lednice, půdy atd.(je možné dokoupit za 1000 ,- Kč při nástupu na pobyt).

Chalupa bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu v jakém byla dána do užívání v den příjezdu. Nebude-li chalupa uklizena, bude poplatek za úklid (1000 ,- Kč) stržen z kauce.

V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici.

 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách chaty. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách chaty i v její venkovní části. Vstup na dětské hřiště / skluzavku, houpačky, trampolínu, člun / pouze na vlastní riziko, děti pod dohledem dospělé osoby. Za případné úrazy neručíme!

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

 

Tel. majitel: Kamil Smetana – 737 049 397

bottom of page